Privacybeleid Goed Geschikt

Versie 0.6

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 07 december 2020.

De privacyverklaring van Goed Geschikt is afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Goed Geschikt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ryfka Heyman is de Functionaris Gegevensbescherming van Goed Geschikt, te bereiken via:

Achtergrond

Goed Geschikt is er zich van bewust dat je vertrouwen schenkt en gaat bewust en verantwoordelijk om met jouw gegevens. Op deze pagina kom je te weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Goed Geschikt. Je dient je ervan bewust te zijn dat Goed Geschikt niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Goed Geschikt respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Goed Geschikt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Goed Geschikt verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@goedgeschikt.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Goed Geschikt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Goed Geschikt neemt geen besluiten, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Goed Geschikt) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Goed Geschikt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

Goed Geschikt verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Goed Geschikt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor het afnemen van online diensten van Goed Geschikt kan gebruik gemaakt worden van de diensten van Mollie als betaaldienstverlener. In die context kunnen er gegevens met Mollie worden gedeeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Goed Geschikt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt het plaatsen van cookies steeds weigeren of uitschakelen. Dit doe je via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit doet. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Goed Geschikt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@goedgeschikt.be. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Goed Geschikt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: www.belgium.be of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Beveiliging van gegevens

Zowel Goed Geschikt als onze providers nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen wordt een maximale gegevensbeveiliging nagestreefd. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@goedgeschikt.be.

Alle informatie die je ingeeft bij de registratie of bij het inloggen op Goed Geschikt is gecodeerd. Deze codering verzegelt de dataoverdracht tussen jouw internetbrowser en de webserver van Goed Geschikt en voorkomt zo misbruik van deze gegevens. De coderingstechniek die hierbij wordt gebruikt is een SSL-certificaat.

Sociale media

Door het gebruik van een aantal sociale media buttons maken we het mogelijk om Goed Geschikt via sociale media te volgen. Van onderstaande sociale media-kanalen vind je de buttons op de website van Goed Geschikt. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke sociale media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast door te verwijzen naar de verschillende privacyverklaringen:

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

2022 - Website door: Gert Geers - Algemene voorwaarden - Disclaimer

x
Deze website gebruikt cookies. Lees hier de privacyverklaring en disclaimer. Ik ga akkoord